Referensguiden - Mystudentstore

8700

Några knepigheter i att skriva referenser - Uppsatshandledaren

2 rev. uppl. Lund: Studentlitteratur; 2011. Lorig K. Patient education: A practical approach. 3 ed. Thousand Oaks, Calif: Sage Publications; 2000.

  1. Specialpedagog förskola göteborg
  2. Motorredskap klass 2 högsta hastighet
  3. If it fits i sits
  4. Falck healthcare stockholm

2 rev. uppl. Lund: Studentlitteratur; 2011. Lorig K. Patient education: A practical approach.

Det är också praxis i APA att inte skriva ut sidnummer i källhänvisningarna i den löpande texten (om du inte citerar). Det går även att komplettera detta med att skriva ned stödord till de källor som du använder dig av.

Skriva referenslista enligt SLU:s Harvard-stil Externwebben

Välj källa. Välj alternativ Offentligt tryck. I källhänvisningen till offentligt tryck skriver du vad det är för material (Prop. = proposition, SOU = Statens offentliga utredningar, Ds = Departementsserien, Dir. = Kommittédirektiv, Skr. = Skrivelser, Bet. = Betänkanden etc.) och nummer samt eventuell sidhänvisning: skriver att Flera titlar med samma författare och samma utgivningsår Olika verk med samma författare från samma år skiljs åt med a, b etc.

Referenshantering och referensstilar - Linköpings universitet

Skriva referenslista

! ! ! Januari!2016!! !

Skriva referenslista

Umeå universitet, biblioteket.
Nvidia shield

Om författarna är fler än tjugo anges de nitton första och samt den sista. Författarna skrivs i den ordning de anges i publikationen. Det finns olika system för att skriva referenser. Den största skillnaden mellan systemen är place-ringen av referenserna. I Harvardsystemet skrivs en kortare form av hänvisning i en parentes i den löpande texten. Den refererar till den fullständiga referensen som placeras i en referenslista längst bak i texten.

Skapa referens Du kan skapa en referens av en eller flera poster i en träfflista (först antal träffar per sida, sedan 100 åt gången). Backman (2008) menar att ”citat i en rapport får naturligtvis inte avvika på något sätt från originalet. Kortare citat (1-3 rader) kan skrivas i den löpande texten, medan längre citat oftast återges i ett fristående block eller stycke” (s. 114). Publikation Mall I referenslista I löpande text* Avhandling/licentiat-uppsats Referenser brukar skrivas på ett av följande sätt: Skriv siffror i parentes direkt efter påståendet i texten och gör sedan en referenslista i nummerordning. Ex. 1. Norin R., Elementär kemisk laboratorieteknik (3e upplagan), s.
Vad ater alar

Vanligast är att man lämnar sin närmaste chef som referens. Men  1 jan 2007 Förutom referensernas namn och telefonnummer är det även bra att skriva några rader om respektive person, t e x tidigare chef eller kollega på  Referenslista till handboken Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, artikelnummer. 2015-1-10. Betänkanden från riksdagens utskott m.m.. MANUAL : ATT REFERERA.

Detta gäller oavsett om det rör sig om en uppsats eller andra vetenskapliga texter, eller övrigt material. På den här sidan finns information om varför du ska referera och om hur du skriver och hanterar dina referenser. Skriva referenser Det är viktigt att referera på ett korrekt sätt till andras texter som du använder i ditt eget arbete. Det akademiska arbetssättet innebär bland annat att visa att du känner till den forskning som har gjorts inom kunskapsområdet. I referenslistan skriver du fullständig information om källan.
Rattan engelska


Så anger du källa - källhänvisning och källförteckning - Prefix.nu

Olika sätt att skriva referenser har utvecklats och gett upphov till olika referensstilar som till exempel Harvard, Oxford - skriva referenslista (Umeå universitet) referens och sidhänvisning. Man får göra kortare referat av författares verk om man anger av källa. Att referera är inte detsamma som att skriva av ordagrant. utan att ange referens. Så kan man möjligen skriva när man blivit docent, men helst inte dessförinnan.


Trafikolyckor stockholm stad

Att referera till material från Riksantikvarieämbetets arkiv ATA

Alla källor som används samlas i alfabetisk ordning i en referenslista längst bak i dokumentet, men före eventuella bilagor. Skriva referenser Du känner säkert till att du ska redovisa de källor du har till din akademiska uppsats. När du gör det visar du att du har tagit del av relevant forskning inom ditt område, du ger dina läsare möjlighet att studera ditt ämne närmare och du minimerar risken att plagiera någon annan. I referenslistan skriver man ut upp till tjugo författare.