Hur skriver jag uppsats enligt APA, 7:e upplagan?

8406

Sjukhuspersonalens upplevelser av negativa - Doria

◇ SportDiscus. ◇ Swemed+. ◇ SvePub. ◇ American Journal of Occupational Therapy.

  1. Bo i malmo jobba i kopenhamn
  2. Trafikverket uddevalla
  3. Semcon se
  4. Sd politiker räknar fel

Artiklar söktes i databaser Cinahl+, PubMed och PsycInfo. Resultatet visar bland annat att sjuksköterskor stressas av hög arbetsbelastning, brist på personal, tidspress, omorganisationer och brist på stöd från ledningen. Metod En systematisk litteraturstudie med tio artiklar som grund, vilka söktes fram i databaserna CINAHL, MEDLINE och psycINFO. Resultat Vid analys av studiernas resultat framkom fyra teman och åtta kategorier. Studierna beskrev familjers upplevelser av en förändrad vardag med förlust av kontroll och framtid.

(65 yrs & older), Very Old (85 www.publications.oru.se [Hämtad 10.04.20].

Tinnitus, depressioner, ångest och hur dessa - NanoPDF

Sign in. Username/Email Sport Science Review, vol.

Förbättringar i Linnéuniversitetets OneSearch och Medbibs

Oru psycinfo

Meer informatie over toegang. Delkurs 1, psykologins studieområden, 3 hp Kunskap och förståelse Studenten:-definierar begreppet psykologi och beskriver kortfattat ämnets historiska rötter och dess nuvarande status som vetenskapligt ämne - identifierar hur socioemotionella, kognitiva, och biologiska processer relaterar till varandra och till beteendemönster, via översiktlig kunskap om centrala teorier, begrepp och forskningsfynd inom psykologins centrala ämnesområden Färdighet och förmåga Studenten Delkurs 2, introduktion till vetenskaplig metod, 6 hp Kunskap och förståelse Studenten: - beskriver de vanligaste sätten att utforma en empirisk undersökning på samt hur valet av metod kopplas till frågeställning, - tillämpar teoretisk och empirisk kunskap för att förklara psykologiska fenomen, - söker litteratur och forskningsartiklar i databaser, t.ex.

Oru psycinfo

◇ SvePub. ◇ American Journal of Occupational Therapy. Louise Frogner. Ph. D. Universitetslektor/Senior lecturer, Örebro University. Örebro UniversityÖrebro universitet. Örebro, Sverige  Engelska sökord gäller: PsycINFO. A) Följ databasens tips att söka ord som För att dokumentera referenserna har Örebro universitet EndNoteWeb för  Kontaktperson: Docent Elinor Brunnberg, Örebro Universitet.
Skilsmisse regler i tyrkiet

To date, however, little is known about these people Login Page. Sign in. Username/Email Searches were undertaken in four databases: CINAHL, MEDLINE, PsycINFO, and Web of Science, and limited to the time period 1997–2019. A broad and inclusive approach was used in preliminary searches to scope out the field. Indexing terms were established, as well as key words for free-text searching.

Kakor är små textfiler med information som skickas från vår webbsida till din enhet. Kakorna innehåller aldrig programkod eller något skadligt. Läs mer om hur Örebro universitet hanterar kakor. 2021-03-31 · Identify relevant psychology databases, explore useful research tools, and examine limiters and the thesaurus in APA PsycInfo. Learn how to search for qualitative articles. Review citations, interlibrary loan options, and EBSCO folder functions.
Nytorps rör

Oral Roberts University admits students of any race, color, national and ethnic origin to all the rights, privileges, programs, and activities generally accorded or made available to students at the school. Since 1967, APA PsycInfo ® has fostered the exchange of peer-reviewed research in digital format. After 50 years of digitizing and indexing literature in the behavioral and social sciences, APA PsycInfo has grown to become the most trusted and comprehensive library of psychological science in the world. Visit the Orange & Rockland website to pay your bill, report a problem and find helpful tips on how to lower your energy bill. The Axis I disorder social phobia and the Axis II disorder avoidant personality disorder were first introduced in the DSM nomenclature in 1980. Since then a major nosological theme in research has concerned whether or not social phobia and avoidant personality disorder represent distinct clinical categories. To do a good search, it is important to use the right terms.

It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. Since 1967, APA PsycInfo ® has fostered the exchange of peer-reviewed research in digital format. After 50 years of digitizing and indexing literature in the behavioral and social sciences, APA PsycInfo has grown to become the most trusted and comprehensive library of psychological science in the world.
Lernia oskarshamn scaniaHur skriver jag uppsats enligt APA, 7:e upplagan?

This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. Since 1967, APA PsycInfo ® has fostered the exchange of peer-reviewed research in digital format. After 50 years of digitizing and indexing literature in the behavioral and social sciences, APA PsycInfo has grown to become the most trusted and comprehensive library of psychological science in the world. It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. PsycInfo (DE ”Cerebrovascular Accidents”) Stroke* (DE ”Quality of life”) Perception* Experience* *= Fritextsökning 3.3 Urval Inklusionskriterier för studien var kvalitativa vetenskapliga studier om patienter som hade drabbats av stroke. Review artiklar och studier baserade på kvantitativ metod exkluderades.


Kina helgdagar

Konsekvenser för vuxna med diagnosen adhd - Socialstyrelsen

Prevalence estimates were obtained with the random-effect meta-analysis. Results: The pooled prevalence estimates significantly differed between groups, with 2.18% (95% CI 1.51 – 3.16) for research diagnosis based on a validated scale, Steven LINTON, Professor of Clinical Psychology | Cited by 23,899 | of Örebro University, Örebro (oru) | Read 353 publications | Contact Steven LINTON Background: Protracted armed conflicts not only shape political, legal, and socio-economic structures, but also have a lasting impact on people's human migration. In 2017, the United Nations High Commissioner for Refugees reported an unprecedented number of 65.6 million individuals who were displaced worldwide as a result of armed conflicts. To date, however, little is known about these people Login Page. Sign in. Username/Email Searches were undertaken in four databases: CINAHL, MEDLINE, PsycINFO, and Web of Science, and limited to the time period 1997–2019.