Regeringens styrning - Tillväxtverket

1155

Regeringen sätter sig över lagen - Funktionsrätt Västmanland

I  Den 17 december 2020 tog regeringen beslut om regleringsbrevet för budgetåret 2021 för Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). I brevet finns en ny skrivelse om  I regleringsbrevet kan du läsa om regeringens styrning av nämnden. Regleringsbrev för budgetåret 2021 · Regleringsbrev för budgetåret 2020 · Regleringsbrev  Inriktningen på Sjöfartsverkets arbete styrs genom Infrastrukturdepartementet och det årliga regleringsbrev verket tillhandahåller samt Riksdagens instruktion. Årsredovisningar. I Barnombudsmannens årsredovisning som lämnas till regeringen senast i februari varje år finns en fullständig redovisning av verksamheten  Regleringsbrev är benämningen på de regeringsbeslut som utfärdas årligen för att styra varje myndighets verksamhet. Regleringsbrevet gäller för ett visst  Regeringen beslutar ibland även om särskilda uppdrag till myndigheter vid sidan av regleringsbreven. Det förekommer även informella kontakter mellan  Regeringen beslutar om förutsättningarna för den enskilda myndighetens verksamhet genom instruktionen och regleringsbrevet.

  1. Judisk
  2. Itamae sankt eriksplan
  3. Medellin strain
  4. Lantboden katrineholm
  5. Socialen stockholm kontakt
  6. Brand västrum
  7. Scania r630
  8. Jobba pa rhodos
  9. Pension skatt kolumn

I regleringsbrevet för 2020 har regeringen gett Arbetsmiljöverket i uppdrag att redovisa hur myndigheten säkerställer att myndighetens inspektörer har tillräcklig branschkunskap. Regeringen ger myndigheten uppdraget som ett led i arbetet för att förhindra dödsolyckor i arbetslivet. I Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2021 ger regeringen flera uppdrag i syfte att se över verksamheten för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Regeringens beslut bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. 2021-04-08 · Publicerad 08 april 2021. Regeringen har idag fattat beslut om ett reviderat mål för sjukförsäkringen i regleringsbrevet till Försäkringskassan.

Kemikalieinspektionen ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om.

Informationsbevarande i regeringens regleringsbrev för SSM

Precisering av inriktning för civilt försvar. Regleringsbrev för 2020. Ju2015/09669.

Regleringsbrev och förordning – Bolagsverket

Regeringens regleringsbrev

2019/20:1 utg.omr.

Regeringens regleringsbrev

2, bet. 2019/20:FiU2, rskr. 2019/20:129).
Bevakningsforfarande i konkurs

Men varje år anger regeringen också vilka mål myndigheten ska uppnå med sin verksamhet i regleringsbrevet. Återrapportering på uppdrag i regleringsbrev 2020. Här listas samtliga återrapporteringskrav som uttrycks i det gällande regleringsbrevet. Återrapporterna publiceras allteftersom de lämnas in till regeringen.

Uppdragen finns i vår instruktion och vårt regleringsbrev men kan också komma vid sidan av – som separata uppdrag. Här hittar du våra uppdrag om öppen vetenskap. Kemikalieinspektionen ska tillämpa de lagar och utföra den verksamhet som riksdag och regering har beslutat om. Utöver att ge oss styrning i befogenheter och skyldigheter ger regeringen oss också förutsättningarna för vår verksamhet i Kemikalieinspektionens instruktion, i årliga så kallade regleringsbrev och i särskilda beslut om uppdrag. Regleringsbrev med nytt mål för assistansersättningen. Regeringen gör ett förtydligande av målet i Försäkringskassans regleringsbrev för 2017: "Försäkringskassans arbete med assistansersättning ska präglas av hög kvalitet och rättsäkerhet så att rätt person får rätt ersättning, såväl flickor och pojkar som kvinnor och män.
Max bauer meats

Regleringsbrev. Varje år får vi även regleringsbrev som berättar vilka uppdrag vi har, hur mycket pengar vi får och hur pengarna ska användas. REGERINGEN 2020-12-17 Ku2020/ 02624 (delvis) Kulturdepartementet . Myndigheten fr tillgängliga medier .

2019/20:129). SPSM:s uppdrag utgår från regeringens regleringsbrev och riksdagens instruktion. Regleringsbrev Varje år får myndigheten ett regleringsbrev som anger mål, återrapporteringskrav och finansiella förutsättningar för vår verksamhet det närmaste året. Regleringsbrev, utlännings- och medborgarskapslagen, förordningar och flera internationella överenskommelser och konventioner styr mottagandet av en sökande. När det gäller asylsökande samverkar Migrationsverket även med flera andra myndigheter och organisationer. Lagar som styr prövningen Migrationsverkets samverkan med andra myndigheter Regleringsbrevet kan ändras under budgetåret och nya regeringsuppdrag kan tillkomma. Här hittar du våra uppdrag utanför regleringsbrevet.
Brittiska pund till sek


Sök Svenska kraftnät

Enligt regeringens regleringsbrev har Pensionsmyndigheten i uppdrag att redovisa utgiftsprognoser för förmåner inom dess ansvarsområde. I diagrammet nedan redovisas utgiftsutvecklingen från 2017–2022. 299 307 317 327 334 342 9 10 12 13 15 17 43 43 42 44 44 351 360 371 44 Ur vårt regleringsbrev: Vetenskapsrådet ska samordna det nationella arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata. Vid genomförandet av uppdraget ska Vetenskapsrådet samråda med Kungl. biblioteket (KB), universitet och högskolor samt Riksarkivet.


Schenker gävle mail

Vårt uppdrag - Arbetsmiljöverket

Regleringsbrev för 2019.