Vad får tandhygienister göra? - Tandläkartidningen

5961

Lagar Delegering.se

Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 Inledning I den kommunala hälso- och sjukvården överlåter den legitimerade hälso- och Genomgång av gällande lagstiftning och att personen har dokumenterade kunskaper om hantering av läkemedel och de risker som är förenade med hanteringen. SOSFS 1997:14. Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Stockholm: Socialstyrelsen .

  1. 40-talets toppband
  2. Tab bar in wordpress
  3. Nar skrevs koranen

Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 1997:14) Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Stockholm: Socialstyrelsen, 1997. Rutin vid delegering av arbetsuppgifter inom rehabiliteringsområdet Denna delegeringsrutin används när någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter en uppgift till en person som saknar formell kompetens men som är reellt kompetent för aktuell arbetsuppgift. Socialstyrelsens författning SOSFS 1997:14, Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 . Author: Ylva Rånge Klinghoffer Riktlinje för delegering av hälso-och sjukvårdsuppgifter Riktlinjerna utgår från lag och föreskrifter som reglerar delegeringsförfarandet. Patientsäkerhetslag (2010:659) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso-och sjukvård och tandvård. Delegering innebär att en person som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal överlåter en eller flera medicinska arbetsuppgifter till en annan person.

Jag är förtrogen med riktlinjer för delegering i Ekerö kommun. Jag har tagit del av, Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård (1997:14) samt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 1997:14. Delegering av arbetsuppgift inom hälso- och sjukvård och tandvård.

Vad får tandhygienister göra? - Tandläkartidningen

Delegering ska göras för uppgifter som egentligen bara får utföras av behörig personal men enligt Socialstyrelsens regler har möjlighet att delegeras. Socialstyrelsens listar följande förutsättningar för delegering av arbetsuppgifter: • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14). • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården HSLF-FS 2017:37, kapitel 9 Delegering av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14) avser med delegering att HSL-personal som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter denna till en annan person som saknar formell kompetens men för uppgiften har reell kompetens. medicinska arbetsuppgifter överlåts från en person som är formellt kompetent för uppgiften till en person som saknar formell kompetens för uppgiften.

Remiss av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om

Socialstyrelsen delegering av arbetsuppgifter

Mottagaren för delegering får information om gällande riktlinjer och rutiner. Vid en delegering måste den som ger delegeringen förvissa sig om att personen som tar emot delegeringen klarar av att utföra arbetsuppgiften, såväl teoretiskt som praktiskt. Därefter dokumenteras vad som delegerats, vem som delegerat, till vem arbetsuppgiften delegerats samt hur länge delegeringen gäller, vilket får vara högst ett år. Följande ansvarsfördelning gäller enligt HSLF-FS 2017:37 och SOSFS 1997:14 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Vårdgivaren Den som iordningställer ett läkemedel ska i första hand själv administrera eller överlämna läkemedlet till patienten. Delegera arbetsuppgifter.

Socialstyrelsen delegering av arbetsuppgifter

Exempel på uppgifter som kan delegeras inom hälso- och sjukvården: Administrera (överlämna) ordinerat läkemedel som iordningställts genom dosdispensering av Apotek (Apodos) Administrera läkemedel som iordningställts av sjuksköterska och som inte är avsett för injektion, exempelvis i dosett Om Socialstyrelsen Lediga jobb Pressrum Nyhetsbrev Krisberedskap Personuppgifter delegering ska gå till finns främst i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd HSLF-FS 2017:37 om ordination och hantering av SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens beställningsservice, 120 88 Stockholm, fax 08-779 96 67, e-post socialstyrelsen@strd.se ISSN 0346-6000 Artikelnr 1997-10-14 Framtagen av ansvarig tjänsteman: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Giltig f o m: 2020 01 01 Lagstiftning, föreskrift: Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. Socialstyrelsen föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter (SOSFS 1997:14) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården Lokal läkemedelsinstruktion i Socialtjänsten, Sundsvalls kommun Se hela listan på vardgivarguiden.se Alla verksamheter i hälso- och sjukvården ska ha en verksamhetschef. Verksamhetschefen är den som har det övergripande ansvaret för verksamheten och för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. överlåtelser kan ske genom delegering, ordination eller genom instruktion.
Wallenstam orangeriet solberga

Socialtjänst och LSS En delegering är ett juridiskt dokument. När du utför arbetsuppgifter på delegering kommer du att vara hälso- och sjukvårdspersonal. Det innebär att du arbetar under flera olika lagar och föreskrifter. De arbetsuppgifter det inte finns särskilda regler för har vårdgivaren frihet att fördela så länge de krav på ansvar och kvalitet som finns i allmänna regler i hälso- och sjukvården och tandvården är uppfyllda. Här hittar du några av de arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården och tandvården som det ofta uppstår frågor om när det gäller ansvarsfördelning. Vissa arbetsuppgifter är särskilt reglerade och får bara utföras av en viss yrkeskategori. Men de flesta arbetsuppgifter bestämmer verksamhetschefen vem som får utföra, baserat på den enskildes kompetens.

20 mars 2018 — Delegering av läkemedelshantering får ske endast när det är för Den som genom delegering får nya arbetsuppgifter ska ha dokumenterade. Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta sitt yrkeskunnande innan hon/han utför de mera krävande arbetsuppgifterna. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2002:12) om delegering inom tandvår- den. 15 sep. 2017 — Vi får alltså inte enligt socialstyrelsen delegera läkemedelshantering för så istället för att delegera bort dina arbetsuppgifter skall du lyfta detta  Detaljerade regler kring delegeringen finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och  av C Klefbom · 2005 · Citerat av 8 — av arbetsuppgifter mellan tandläkare och övrig tand- Socialstyrelsen med en ny kompetensbeskrivning för hygienisten.
Lediga jobb nymölla bruk

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering förtydligas Sjuksköterska som delegerat en arbetsuppgift skall kontinuerligt bevaka att uppgiften  Hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter som inte kan delegeras . Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering  2000:1 följts till punkt och pricka; delegering inom äldreom- sorgen har varit att öka sä- kerheten. Socialstyrelsen har nu beslutat (SOSFS 2001:17) att öka. av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14)  Denna delegering innebär att du får genomföra vissa arbetsuppgifter Läs vidare i Författningshandboken SOSFS 1997:14 eller www.socialstyrelsen.se. Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. SOSFS 1997:14. 6 § Kompletterande bestämmelser om delegering finns i. 1. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter  Den här kursen bygger på socialstyrelsens regler om delegering och är En delegering är en överlåtelse av medicinska arbetsuppgifter, ofta vård och  (2010:659) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och  Enligt SOSFS 1997:14, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård innebär en  Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.
Tab bar in wordpress
Bedöma och förskriva hjälpmedel Vårdgivarguiden

2. Ur Instruktion 1378 Delegering av medicinska arbetsuppgifter: Den som  Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård Skyldigheter för personal vid delegering . Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd (SOSFS. Många arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården och tandvården har inte särskilda regler om vem som får göra dem och kan alltså fördelas utan delegering. Delegering får inte göras i ambulanssjukvård. Delegera betyder att ge någon rätt att göra en arbetsuppgift som den annars inte får göra.


A5 kuvert storlek

Praktisk tillämpning av Socialstyrelsens föreskrifter - e-Avrop

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om dele- gering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård. http://www.socialstyrelsen.se/  Att delegera är alltså inte samma sak som att fördela en arbetsuppgift. Delegering behövs till Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS - Socialstyrelsen. 1 jan.